Ideje povezuju grad

Preambula:
U okviru procesa Agenda 21 će po prvi puta 2014. biti ustanovljen jedan „Tjedan za povezivanje ideja“. Cilj je da se u Welsu godišnje (ili svake druge godine) realizuju kontinuirani projekti na jednu temu. Učešće u natjecanju će se bazirati na raspisivanju (oglasu) koji će svake (ili svake druge) godine određenu temu staviti u središte pažnje.

Raspisivanje (oglas) će se objaviti sledećim jezicima: njemačkom, albanskom, engleskom, bosanskom/hrvatskom/srpskom, turskom i češkom.

Heimatstadt – Hoamatstod – vendlindja – hometown – rodni grad – memleketi – rodné město

Oglas:

 • Šta je to domovina (zavičaj)?
 • Jedan osjećaj? Jedno mjesto? Lični socijalni kontakti?
 • Da li nam je u današnje vrijeme još uvijek potreban pojam domovine? U koju svrhu?
 • Ili je – s obzirom na činjenicu velike globalne povezanosti – pak suvišan?
 • Da li je domovina važna za lični identitet?
 • Je li domovina jedna kruta geografska konstrukcija ili je pak jedan dinamičan pul s nečim zajedničkim što povezuje ljude u jednom interkulturnom društvu.
 • I na kraju, ko uopšte definira šta je to domovina i ko je „kod kuće“?

Agenda 21 grada Welsa Vas poziva da se dotaknete ovih kao i daljnjih pitanja u odnosu na grad Wels, i da u okviru različitih projekata, priredbi, niza razgovora itd. o njima diskutujete, dalje ih razvijate i obrađujete.

Kriteriji za nagradu projekta grada Welsa
1.Sadržajni kriteriji

 • Učestovati se može s projektima koji:
 •  će se prezentirani u Welsu u vremenskom periodu od 5. maja(svibnja) do 16. maja (svibnja)
 • čiji se sadržaj odnosi na temu „domovina“
 • u svom planiranju kao i u sprovođenju vode računa o pružanju jednakih šansi- kako u odnosu na spol tako i na socijalni položaj
 • biraju nove puteve u kooperaciji (privreda – kultura, socijala – sport,…)

2. Formalni kriteriji

 • učestvovati mogu udruge, pravna lica, Personengesellschaften, radne grupe i grupe osoba
 • učešće se osniva na „tandemskom principu“, znači da zajednički učestvuju najmanje dvije grupe
  Poželjno je da se prilikom podnošenja prikaže zašto upravo te dvije grupe surađuju.
 • općine, institucije javnog sektora i političke partije nemaju pravo učešća
 • učesnici (podnosioci) moraju biti jako povezani s gradom Welsom (prebivalište, radno- odnosno životno središte)
 • rok za podnošenje (projekata) ističe u pondedjeljak 2. decembra (prosinca) 2013.
 •  za podnošenje je obavezno da formular sa zahtjevom bude u potunosti ispunjen
 • dodatni materijal za podnošenje ne smije prelaziti više od 10 stranica A4 formata
 • podnošenje može uslijediti na jednom od dolje navedenih jezika, s tim da je uz projekte predstavljene na nekom drugom jeziku obavezno prilaganje prijevoda na njemački jezik

Dopušteni su sljedeći jezici:albanski, engleski, bosanski/hrvatski/srpski, turski i češki.
Projekti koji su već realizirani nemaju pravo učešća.

3. Dokumantacija za podnošenje projekta

 • kompletno ispunjen formular za zahtjev
 • detaljan opis projekta (maksimalno 10 A4 strana)
 • predstavljanje samih učesnika i njihove kooperacije u projektu
 • realno kalkuliran financijski plan

4. Žiri
Tročlani žiri sastavljen od regionalnih i nadregionalnih stručnjaka će ocjenjivati pristigle projekte i svoju odluku donijeti na javnoj sjednici žirija koja će se održati 13. decembra (prosinca) u gradskom teatru (Stadttheater Wels).

5. Popratne aktivnosti
5.1. Barcamp
U subotu 12.10.2013. u vremenu od 9:00 do 16:00 sati će se u Muzičkoj školi u Welsu (Landesmusikschule Wels) održati tzv. „Barcamp“. Barcamp je jedno javno zasjedanje (skupština) s otvorenim radionicama (Workshops). Sadržaje i tok odvijanja radionica će na početku zasjedanja osmisliti sami učesnici koji će nadalje učestvovati i u njihovom ostvarivanju.

5.2.Informativni sastanak
Popratno uz raspisivanje (oglas) održat će se i informativni sastanak na kojem će se učesnici (natjecatelji) i drugi zainteresirani moći informirati o modalitetima i svemu što ih zanima.Sastanak će se održati u četvrtak 21.novembra(studenog) u 18:30. Mjesto održavanja – Medien Kultur Haus

5.3.Radionica za razvoj projekata
Za učesnike postoji mogućnost učešća na radionici za razvoj projekata. Radionica će trajati jedan (ili pola) dan/a. Učešće je besplatno. Radionica(Workshop) će se održati 25.oktobra(studenog) u vremenu od 14:00 do 19:00. Mjesto održavanja – Medien Kultur Haus

5.4.Kontakt
Sva pitanja koja iskrsnu u vezi s projektom „Ideje povezuju grad“ ( „Ideen vernetzen die Stadt“) možete poslati na sljedeću e-mail adresu:info@ideennetzwels.at. Najčešće postavljena pitanja će biti anonimno objavljena i zajedno s odgovorima dostupna na sljedećoj internet stranici -http://www.ideennetzwels.at

6. Pravne pretpostavke
Odluke žirija isključuju pravo na žalbu. Činom podnošenja projekta ne nastaju pravni zahtjevi za njegovog podnosioca.
Sva autorska prava ostaju kod podnosioca.
Za izdatke koje podnosiocima projekta proiziđu zbog učešća na ovom natjecanju neće biti preuzeto jamstvo. Takođe se ne jamči za priloženu projektnu dokumentaciju.
Sve predviđene nagrade za unapređivanje su sredstva grada Welsa. Dodjeljivanje i obračun će se vršiti po važećim odredbama grada Welsa.
Obavezno je da se na cjelovit reklamni materijal i na sve produkte u okviru realizacije projekta stavi logo grada Welsa i Agende 21.

Ausschreibung
Tagged |

EIn Projekt der Welser Innenstadtagenda21