Nápady propojují město Úvod

V návaznosti na program Agenda 21, se v roce 2012 poprvé uskuteční „Týden –propojených nápadů “. Cílem tohoto setkání, bude každoročně (každé dva roky) organizovat ve Welsu dlouhodobé projekty na dané téma. Podání přihlášky bude vycházet z každoročně (každé dva roky) vypsaných projektů, které staví určité téma do popředí.
Vypsání se uskuteční v následujících jazycích: němčina, albánština, angličtina, turečtina, srbština, chorvatština, bosenština, čeština
Heimatstadt – Hoamatstod – vendlindja – hometown – – rodni grad – Хометовн – memleketi – rodné město

Zadání:

 • Co je to domov/vlast?
 • Pocit? Místo? Vlastní sociální síť?
 • Potřebuje v dnešní době pojem vlasti? K čemu?
 • Není vlast – v ohledu širokých globálních souvislostí – nepodstatná?
 • Je vlast důležitá pro vlastní identitu?
 • Je pojem vlast strnulý geografický konstrukt, nebo přece jenom dynamické hřiště návazností v rámci interkulturní společnosti.
 • A kdo vlastně definuje co je vlast, nebo kdo je v ní doma?

Agenda 21 města Wels Vás zve, tyto, jakož i další otázky ve vztahu ku městu Wels uchopit a v rámci projektů, akcí, hovorů atd. tyto diskutovat, vytvářet a propracovávat.
Kritéria pro podávání projektů do Projektpreis města Wels

1. Obsahové podmínky
K dodání jsou projekty které:

 • Budou projekt prezentovat ve Welsu v době mezi 05. května a 16. května – se budou obsahově vztahovat k tématu domova/vlasti
 • při sestavovaní konceptu a jeho provedení zohledňují rovnost, šanci pohlaví a jejich socialní pozice – Jdou novými cesty kooperace ( hospodářství – kultura, sociální – sport,…)

2. Formální kritéria

 • Dodat projekty mohou uskupení, spolky, právní osoby, pracovní skupiny .
 • Podaní musí probíhat na tandemovém principu, tedy nejméně dvou skupin. Vhodné je do podání zahrnout vysvětlení, proč právě tyto dvě skupiny spolu kooperují.
 • Územní spolky, veřejnoprávné instituce nebo politické strany jsou z účasti vyloučeny.
 • Podavatelé musí mít silnou vazbu k městu Wels (bydliště, práce, nebo střed života)
 • Doba pro podání končí pondělím 2. prosinec 2013.
 • Pro podání projektů musí být žádací formulář zcela vyplněn.
 • Doplňkový materiál nesmí přesahovat 10 A4 stran.
 • Podáni projektu může být v jednom z následujících jazyků: albánština, angličtina, bosenština, chorvatština, srbština, turečtina, čeština.
 • Již zrealizované projekty nemohou být finančně podporovány.

3. Podmínky přihlášení do projektu

 • Kompletně vyplněný podací formulář
 • detailní popis projektu (maximálně 10 A4 stran) – Popis žadatele/ky i spolupráce na projektu
 • realistický výpočet finančního plánu

4. Porota
Tříčlenná porota z regionálních a nadregionálních expertů bude vybírat na svém veřejném zasedání 13.prosinec z podaných projektů.

5. Doprovodné akce
5.1. Barcamp
V sobotu 12.10.2013 se uskuteční od 9:00 – 16:00 hodin “Barcamp” v obecní hudební škole ve Welsu. Barcamp je veřejné zasedání s veřejně přístupnými workshop, jejichž obsah a průběh bude na začátku konference a v jejím průběhu utvářen účastníky.
Po dobu trvání vypsání (nebo celoročně) nastává možnost, zveřejnit nápady na veřejně přístupném místě. Nápady, které již dlouho existují ale čekají na realizaci. Tato „nástěnka nápadů“ nabízí všem možnost, najít inspiraci nebo dokonce na místě zveřejněný nápad zrealizovat. Tento případ by měl být v souladu s autorem. Nápady, co nemohou být realizovány, zůstanou i nadále přítomné. Podání nápadu na nástěnku by mělo být s kontaktem, aby mohlo být zajištěno autorství.

5.2. Informativní setkání
Vypsání projektů doprovází dvě informační setkání, kde se podavatelé a zájemci budou moci informovat o podrobnostech a potřebnostech. Informativní setkání bude 21. listopadu v 18:30 v domě kultury a medií.

5.3. Workshop příprava projektu
Pro podavatele je připravená možnost se zúčastnit workshopu na téma „příprava projektu“. Jež trvá den (půl dne). Účast je bezplatná.Tento workshop bude v pátek 25. října od 14:00 – 19:00 v domě medií a kultury.

5.4. Kontakt
Při případných dotazech k „Nápady spojují město“ se můžete obrátit na emailovou adresu “info@ideennetzwels.at”. Často kladené dotazy budou anonymně zveřejněny a zodpovězeny na domovské stránce http://www.ideennetzwels.at.

6. Právní podmínky
Rozhodnutí poroty se uskuteční s vyloučením právních cest. Podavatelům nevzniká podáním projektu žádný právní nárok. Veškeré autorské práva zůstávají podavatelům projektů.Za vzniklé náklady ze stran dodavatelů projektů, dále zřizovatel neručí. Stejně tak nebude převzata žádná zodpovědnost za dodané projektové materiály. Podpůrné prostředky jsou prostředky města Wels. Přidělování a rozdělování podpůrných prostředků bude probíhat podle platných ustanoveních města Wels. Je povinností označit veškerý propagační materiál a produkty v rámci projektu logem města Wels a Agendy 21.

Ausschreibung
Tagged |

EIn Projekt der Welser Innenstadtagenda21