Idetë lidhin qytetin

Në bazë të projektit ‚Agenda 21‘,do të zbatohet për herë të parë në vitin 2014,një javë shkëmbimi ndërkulturor.
Qëllimi i këtij projekti të qytetit të Wels-it,është realizimi i projekteve të vazhdueshme(pëarfërsisht çdo 2 vjet)mbi tema të ndryshme.

Weiterlesen ...

EIn Projekt der Welser Innenstadtagenda21