Ideje povezuju grad

Preambula:
U okviru procesa Agenda 21 će po prvi puta 2014. biti ustanovljen jedan „Tjedan za povezivanje ideja“. Cilj je da se u Welsu godišnje (ili svake druge godine) realizuju kontinuirani projekti na jednu temu. Učešće u natjecanju će se bazirati na raspisivanju (oglasu) koji će svake (ili svake druge) godine određenu temu staviti u središte pažnje.

Weiterlesen ...

EIn Projekt der Welser Innenstadtagenda21